Nogle gange skal man bare stå parat, når bålet brænder for hurtigt med benzin på, så man skal træde til ret hurtigt.

Dette gælder både direkte, men også som metafor, hvor man skal stille parat til at yde en arbejdsindsats på en given arbejdsplads.

Det er ikke nødvendigvis et sted, hvor man er ansat, men hvor man træder til som vikar en given dag, hvor der er meget arbejde at lave eller blot en stor belastning. Det kan så foregå over flere dage, eller det kan netop holde sig til denne ene dag.

Det kan du læse mere om her: https://norstaff.dk/sos-vikar-akut-hjaelp-mandskab/ 

Man har måske en virksomhed, hvor der kan være meget travlt i nogle perioder, og det kan måske komme bag på en, hvor meget arbejde der skal laves den dag eller de dage.

Derfor skal man måske bruge akut arbejde fra morgenstunden, hvor man så ikke kan garantere, at der er arbejde samme sted dagen efter – men måske.

Sådan gør du dig parat – til at stå parat

En medarbejder kan også blive pludselig syg, så en anden skal træde til, men man har ikke flere ressourcer internt i virksomheden at gøre godt med, så man må trække på en SOS-vikar.

Hvis du vil leve den livsstil, så skal man nok acceptere, at man bliver nødt til at sige til private aftaler, at man måske bliver nødt til at hoppe fra med kort varsel, hvis man bliver indkaldt.

Ellers er det noget med at stå tidligt op generelt hver dag, så man kan træde til frisk og frejdig.

Hav tøjet parat, lav de hurtige morgenrutiner, hvis du pludselig får travlt med at komme ud af døren. Det kan blive nødvendigt.

På vejen derud på arbejdspladsen kan du sætte dig ind i, hvad det er for et sted, hvis du ikke kender det.

Dette skal du selvfølgelig være varsom med at gøre, hvis du selv kører derud.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *